CENTRE DE COMPETICIÓ

El centre de competició es troba al costat de l’aparcament i ofereix els següents serveis per la cursa:

  • WC 
  • Primers auxilis

DORSALS I INCIDÈNCIES

No hi haurà dorsals.

Es publicarà via web un llistat on estaran marcats els corredors que tinguin alguna incidència i hagin de passar per la taula d’inscripcions. Un cop resolta la incidència se’ls donarà un comprovant que hauran d’entregar a la zona de sortida per poder iniciar la cursa.

CORREXIC

Es muntarà cursa Correxic per als més petits els dos dies de competició.

SORTIDES

El Campionat de Catalunya de Mitja Distància (dissabte) tindrà 2 sortides, una propera al centre de competició, a uns 10 minuts (600 m. / 30 m. desnivell) seguint la carretera amunt, i l’altra a uns 20-25 minuts (800 m. / 160 m. desnivell) amb una presortida de -30 minuts. A la informació tècnica s’especifica la sortida que correspon a cada categoria.

La cursa de Copa Catalana de diumenge tindrà la zona de sortides a uns 1000 m. / 30 m. desnivell (10-15 min.) des del centre de competició, amb una presortida de -20 minuts.

HORES DE SORTIDA 

Dijous 21 d’octubre es publicaran les hores de sortida a la web. 

ARRIBADES

Els dos dies l’arribada estarà propera al centre de competició.

No us oblideu de descarregar el vostre SportIdent al centre de competició.

AVITUALLAMENT

Hi haurà avituallament líquid a la cursa de llarga distància. Preguem que només agafeu una ampolla per corredor, que buideu l’aigua sobrant i que dipositeu l’ampolla buida a la bossa d’escombraries (prohibit treure l’ampolla de la zona d’avituallament). 

A la zona d’arribada hi haurà aigua en garrafes a la vostra disposició. Recordeu de portar el vostre got. 

CORREDORS RETIRATS

Pel control i per seguretat, si un corredor abandona la cursa és OBLIGATORI notificar-ho al responsable d’Sportident que es trobarà al Centre de Competició.

JOC NET

Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre assistència d’altres persones competidores o proporcionar assistència a d’altres persones durant la competició. Ajudar les persones competidores lesionades és obligatori per a totes les persones participants.

DIPLOMES

Es donaran els diplomes corresponents al Campionat de Catalunya de Mitja Distància als tres primers classificats (categories H/DE). No hi haurà entrega de premis per la resta de categories ni a la cursa de Copa Catalana de diumenge.

EQUIP TÈCNIC

Director de cursa: Marc Canals

Cartògrafs: Mapa nou: Marc Canals, Jordi Graell. Mapa antic Marc Canals, Felip Gili (revisat XXO)

Traçats: Marc Canals

Sportident: Abel Ledesma

Responsable Inscripcions: Montse Buscart

Responsable Sortides: Jordi Graell

Responsable Arribades: Sandra Rabassa

Responsable COVID: Seta Graell

JURAT TÈCNIC

Controlador /a: –

Corredor/a de la categoria elit: Ampa Gil

Corredor/a d’una altra categoria oficial: Lleí Viles (H35) i Gemma Solé (D45)

Representant del club: Abel Ledesma