CARTOGRAFIA

El mapa té una part nova i una altra ja utilitzada al 2009 i 2014

Mapa antic cartografiat per Marc Canals i Felip Gili al 2009 (revisat 2020 i 2021)

Mapa nou cartografiat per Jordi Graell i Marc Canals (estiu-tardor 2020)

En zones amb abundància de roques no s’han representat les més petites, en canvi en altres zones netes amb pocs elements, aquestes poden estar dibuixades (només a escales 1:7.500 i 1:5.000). 

També hi ha zones amb gran abundància de tallats, que per tal de millorar la llegibilitat s’ha generalitzat i no s’han representat els més petits. En canvi, en altres zones amb pocs elements s’han representat tallats petits (només a escales 1:7.500 i 1:5.000). 

Hi ha zones obertes amb arbres dispersos, cartografiats com a taques blanques o verdes enlloc d’utilitzar el símbol 402 (terreny semi-obert), representant més d’aquesta manera la realitat.

Els arbres característics (símbol 417) generalment s’han representat quan estan aïllats. Arbres aïllats (no característics) s’han representat com una taca blanca o verda.

Hi ha unes zones d’antigues pedreres amb material rocós de rebuig (tamany centimètric) abocat al vessant (tipus tartera) que s’ha representat amb puntets negres com el símbol 213 (terreny sorrenc) però amb color de fons gris enlloc de groc, per diferenciar-ho del aflorament rocós (tot gris).

Al mapa de la cursa de Mitja Distància surten representats els arbres caiguts o soques com a element particular de vegetació (creu verda, símbol 419). Al mapa de la Llarga Distància no estaran grafiats aquests elements.

Pel mapa hi creuen línies elèctriques de tres fils, generalment per dins de tallafocs. Si es grafien tapen molta informació, NO s’han dibuixat. SI que s’han representat les torres elèctriques, grafiades amb el símbol de torre petita “T” (símbol 525).

Hi ha dues torres altes de comunicacions, que per diferenciar-ho de les torres elèctriques s’han grafiat amb el símbol 524 (Torre d’Observació).

Al mapa de la cursa de Llarga Distància s’ha dibuixat diversos llocs de pas (símbol 708) que, malgrat no ser obligatori utilitzar-los, permeten creuar el torrent ja que la gran quantitat de vegetació densa dificulta veure aquests passos.

Durant les últimes revisions del mapa, l’equip del Xinoxano  ha detectat que s’estan obrint alguns corriols nous per a BTT. Malgrat que encara no estan operatius, s’han resseguit i grafiat amb el codi 508 (corriol perdedor). No obstant, pot haver-hi algun canvi respecte el que s’ha cartografiat a darrera hora.

També s’han vist algunes cintes penjades al bosc que no pertanyen a la nostra cursa. Els nostres ‘prebalitzats’ són cintes de color vermell/blanc per la cursa de dissabte i color negre/groc per la cursa de diumenge.

Els camps llaurats i sembrats no estan senyalitzats al mapa com a terreny prohibit, però NO està permès creuar-los. Cal vorejar-los! Hi haurà membres de l’organització controlant-ho.

Hi ha molt pocs filats de bestiar al mapa. NO estan representats.

Es recomana l’ús de lupa.

TERRENY 

Es tracta majoritàriament d’una vessant que bosc de pi, en general net i força ràpid, i algunes clarianes i pastures.

Als tàlvegs pot haver-hi sotabosc que dificulta o impossibilita el pas en alguns llocs.

El desnivell és de moderat a fort. Els traçats són físicament exigents.

PERILLS

El mapa el travessen 2 carreteres de poc trànsit però cal estar alerta al travessar-les.

Al costat del centre de competició hi ha una casa en mal estat. Se’ns ha demanat que ningú s’hi acosti. Ni l’organització ni els propietaris es fan responsables dels possibles danys.

Precaució amb els tallats infranquejables. Per fer el mapa més visible, aquests s’han grafiat sense pintes (símbol 202.001). Aquells que SI s’han dibuixat amb pintes (202) son molt alts i perillosos. No us hi apropeu.

Hi ha pocs filats de bestiar al terreny, que no estan dibuixats al mapa. Tot i que s’intentarà senyalitzar-los amb cintes per fer-los més visibles, segur que ens en deixarem algun. Tingueu precaució. (si en trenqueu algun involuntàriament, preguem ens ho notifiqueu per a que puguem procedir a la seva reparació).

Tot i que el terreny és força net hi ha algunes zones amb sotabosc d’esbarzers, per tant es recomana portar protecció a les cames.

DISTÀNCIES I DESNIVELLS

  • Campionat de Catalunya de Mitja Distància (Dissabte)

S1: 20-25 minuts (800 m. / 160 m. desnivell)

S2: 10 minuts (600 m. / 30 m. desnivell)

Per tal de minimitzar el risc de contagi de Covid-19, la descripció de controls només estarà impresa en el mapa. Si la voleu a part, us la podeu descarregar aquí:

  • Copa Catalana Llarga Distància (Diumenge)

Sortida: 10-15 minuts (1000 m. / 30 m. desnivell)

Per tal de minimitzar el risc de contagi de Covid-19, no hi haurà descripció de controls impresos i només estarà impresa en el mapa. Si la voleu a part, es pot descarregar aquí: