TÀRREGA

Cartografia

La zona de Tàrrega triada per fer la classificatòria és el Parc de Sant Eloi. Es tracta d’un petit altiplà allargat habilitat com a parc, amb una part més urbanitzada amb camins pavimentats, i escales que s’entrecreuen, i una part més rústica, amb bosc i semioberts. 

Els camins pavimentats poden ser de grava, terra o ciment i tots estan representats amb el símbol 501 de la norma ISSprOM 2019. Només s’ha dibuixat amb el símbol 505 (camí sense pavimentar), aquells que s’han considerat camins “rústics” que en general voregen el parc.

Al parc hi ha infinitat d’elements humans i representar-los tots faria un mapa poc llegible, per aquest motiu s’exposen algunes observacions:

Els bancs  “tradicionals” no s’han dibuixat, excepte aquells poden ser assimilats a un petit mur.

NO DIBUIXAT
SI
SI

   En la diversitat d’elements humans s’han fet servir principalment  2 símbols, el núm. 526 per estàtues o monuments, i el 531 per els altres tipus d’elements humans. En dues ocasions s’ha emprat el símbol 530 per objectes rodons i on la creu ocupa massa espai.

  • Símbol 526.

Per exemple:

  • Símbol 531.

Per exemple:

Pel que fa a la vegetació no es diferencien els diferents tipus d’arbres (pins, xiprers, oliveres, arbusts). Si estan agrupats s’han dibuixat amb el símbol de bosc o terreny semiobert, i s’han dibuixat els arbres individualment quan s’ha considerat que aquests quedaven aïllats de la resta.

Respecte a les fonts, aquelles que són aixetes a la paret no s’han representat,  només s’han dibuixat les típiques de “columna” o altres grans d’obra. Una mostra:

Hi ha una zona amb pendent marcada com a prohibida en el mapa, per on només es podrà transitar pels camins.  Hi haurà gent controlant vetllant perquè tothom la respecti.

Les corbes de nivell tenen una equidistància de 2,5 m. L’escala del mapa és de 1:4000 per a les categories més altes i 1:3000 per a la resta per tal de facilitar la lectura del mapa a ritme de cursa.

Notes traçador (Abel Ledesma)

El parc té una part més “corredora” i una altra on hi ha més xarxa de camins i abundància d’elements humans.

En general, la majoria de traçats començaran cap a la zona més ràpida, on també caldrà decidir bé, per un cop cansats/des, entrar a la zona més embolicada, on s’haurà d’afinar amb la lectura del mapa i les possibles eleccions.

Aquí teniu 2 petites mostres del mapa:

Dels símbols del circuit s’ha decidit reduïr lleugerament el tamany dels números per la dificultat d’encabir-los sense que molestin excessivament.


Distàncies i Desnivells

GUIMERÀ

Cartografia

La final del Campionat de Catalunya distància Esprint, es farà a Guimerà.

El poble de Guimerà, coronat per un castell, està situat a una vessant amb força desnivell i una gran xarxa de carrers, escales i passos porxats que s’entrecreuen. Un autèntic laberint.

Les corbes de nivell s’han dibuixat a una equidistància de 5 m per tal que el mapa sigui més llegible ja que hi ha força desnivell.

L’escala és 1:3000 per facilitar la lectura del mapa a ritme de cursa.

Mapa d’en Ferran Santoyo i revisat per en Marc Canals.

Notes traçador (Bernat Ledesma)

El traçat juga amb eleccions de ruta constants i la navegació precisa que dificultarà poder agafar velocitats altes. La tria d’itinerari i la concentració al llarg de tota la cursa seran els elements que marcaran la diferència. La característica laberíntica del poble fara aquesta cursa un veritable repte per a tothom.

Nota: En alguns moments (no gaires) pot ser difícil llegir el mapa degut a la manca de llum en passar per zones porxades.

Aquí sota teniu alguns retalls del mapa i fotos del  poble.Distàncies i Desnivells

Jurat Tècnic

Controlador /a: –

Corredor/a de la categoria elit: Joana Martí (Aligots)

Corredor/a d’una altra categoria oficial: Angel Pi (COC) i Adela Illamola (UE Vic)

Representant del club: Marc Canals